Malmberget/Gällivare

Bygga

Dricksvattenreservoar Repisvaara

Den tidigare vattenreservoaren – Kaptensreservoaren i Malmberget stängdes och kopplades ifrån i slutet av maj 2019 och har ersatts med ...

StatusAvslutat

Tidsplan 2016 - 2019

ProjekttypInfrastruktur

Den tidigare vattenreservoaren – Kaptensreservoaren i Malmberget stängdes och kopplades ifrån i slutet av maj 2019 och har ersatts med två nya vattenreservoarer, en på Södra Mosebacke och en på Repisvaara.

Kaptensreservoaren påverkas av avvecklingen av Malmberget och måste därför stängas till förmån för fortsatt gruvbrytning. Projektet med de nya vattenreservoarerna sker i nära samarbete med Gällivare kommun som ersätts för de funktioner som påverkas av gruvbrytningen. 

Projektet med att anlägga de två nya vattenreservoarerna påbörjades redan 2016 med en undersökning av vattenflödena i samhället och hur de kommer att förändras över tid. Vattenförbrukningen i Malmberget kommer att minska för att istället öka i Gällivare då större delen av befolkningen kommer att bo där.

Den nya vattenreservoaren på Repisvaara kopplades in i slutet av maj 2019. 

Här kan du läsa mer om arbetet med projektet.

Ursprunglig plats Ny plats