Malmberget/Gällivare

Bygga

Ny gång- och cykelväg Kaptensgården

Nu öppnas en ny gång- och cykelväg mellan östra Malmberget och Koskullskulle. Den nya vägen ersätter den gamla vid Kaptensgården som försvinner bakom industristaketet.

StatusAvslutat

Tidsplan 2022 - 2022

ProjekttypInfrastruktur

Bilden visar gång- och cykelbanan ovanifrån.

En ny gång- och cykelväg mellan östra Malmberget och Koskullskulle öppnades 2022. Den nya vägen ersätter den gamla vid Kaptensgården som försvinner bakom industristaketet.

LKAB har lämnat över drift och underhåll till Gällivare kommun som tog över vägen efter slutbesiktning.

Ursprunglig plats Ny plats