Malmberget/Gällivare

Bygga

Ny väg östra Malmberget

För att säkerställa en fortsatt god och säker kommunikation anlades en ny infart till östra Malmberget under sommaren 2020. Detta ...

StatusAvslutat

Tidsplan 2020 - 2020

ProjekttypInfrastruktur

För att säkerställa en fortsatt god och säker kommunikation anlades en ny infart till östra Malmberget under sommaren 2020. Detta då delar av den befintliga östra länken hamnade innanför LKAB:s planerade staketdragning.

Den nya infarten kommer att ansluta till Murgatan. Åtgärder för att säkerställa gång- och cykeltrafik samt skidspår kommer också att genomföras genom anläggande av en ny rörbro under den nya bilvägen.

Den nya infarten till östra Malmberget stod färdigställd under 2020.

Ursprunglig plats Ny plats