Kiruna

Flytta

Rundradiostationen

Rundradiostationen tillhör civilsamhällets byggnader från 1920-talet och representerar en intressant teknikhistoria och tidens föreningsliv. Byggnaden klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse och kommer att flyttas.

StatusUtreds

Tidsplan 2023 - 2026

ProjekttypKulturbyggnad

Rundradiostationen uppfördes år 1926 av Kiruna Praktiska Ungdomsskola (KPU) och bekostades av bolaget. Byggnaden är förklädd till ett lusthus och har idag en undanskymd placering i kyrkoparken och bör även i framtiden placeras i en parkmiljö.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som planeras ske omkring 2026.