Kiruna

Riva

Silfwerbrands

Den anrika byggnaden Silfwerbrands, som tidigare varit handelslokal samt bostadshus, avvecklades under hösten 2017.

StatusAvslutat

Tidsplan 2017 - 2017

ProjekttypBostad

Huset, som i folkmun kallats ”Silfwerbrands”, byggdes år 1898 och skulle fungera som butik med en bostadsdel. Huset stod ursprungligen i närheten av Hjalmar Lundbohmsgården men flyttades 1909 till Hjalmar Lundbohmsvägen. Byggnaden placerades längs med gatan och har byggts om 1936, 1947 samt 1952.

Karl Oskar Silfwerbrand drev butiken fram till sin död 1936. Sonen Erik tog då över verksamheten. Familjen Silfwerbrand drev butiksverksamheten fram till 1975 och familjen bodde kvar i huset fram till 1987.

Huset låg i det område som påverkas av gruvbrytningen först år 2023, men på grund av husets dåliga skick valde LKAB att avveckla det under hösten 2017.