Kiruna

Flytta

SJ-bebyggelsen

SJ-bebyggelsen i Kiruna är unik till sin omfattning och består av en bruksliknande bostadsbebyggelse i SJ:s karaktäristiska nationalromantik. Byggnaderna klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och har flyttats.

StatusPågående

Tidsplan 2022 - 2024

ProjekttypBostad

SJ-hus på väg mot sin nya plats.

För att bevara en variation av stilar utan att urvalet blir spretigt har två typer av byggnader förordats för flytt. Den ena typen är uppförd i en våning med ovanvåning och är de mest välbevarade inom området. De kännetecknas av nationalromantiska drag, kraftiga framspringande tak över entréer, utsirade vindskivor, och små rundbågiga fönster. Den andra typen är den mest utbredda inom området och är uppförd i två fulla våningar under ett helvalmat sadeltak, entré på vardera sidan och två entréer på långsidan.

Sommaren 2022 flyttades byggnaderna, fem stycken, till Lokstallet. För SJ-husen har närheten till järnvägen och till den likartade SJ-bebyggelsen vid Lokstallet bedömts stärka både miljöns brukskaraktär och de byggnader som flyttas. Efter varje husflytt renoveras byggnaderna. SJ-husen återgår efter renovering till att bli bostäder under 2024.