Kiruna

Flytta

Skomakarstugan

Skomakarstugan, tidigare kallad Vagntipparen efter kvarteret den ligger i, är stadskärnans motsvarighet till Bolagsområdets B1:an, det vill säga Kirunas äldsta bevarade arbetarbostad inom stadskärnan. Byggnaden visar hur en enkel bostad med minimala mått såg ut under uppbyggnadstiden i Kiruna. Byggnaden klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse och kommer att flyttas.

StatusUtreds

Tidsplan 2023 - 2026

ProjekttypKulturbyggnad

Byggnadens ursprung

Skomakarstugan, som tidigare har kallats Vagntipparen efter det kvarter den står i, är en liten byggnad mellan kyrkan och Finngatan som berättar om den trångboddhet och misär som troligen var vanlig för arbetare som inte hade tillgång till gruvbolagets bostäder. Byggnaden uppfördes 1899 och visar hur en enkel bostad såg ut under uppbyggnadstiden i Kiruna.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som planeras ske 2026.

Underrubrik

Vilket innehåll som helst kan adderas med samtliga komponenter som tagits fram för LKAB