Malmberget/Gällivare

Bygga

Spillvattenledning och pumpstation

LKAB arbetar löpande, tillsammans med ledningsägare, för att säkra infrastrukturen. Som en del i detta har ett flertal anläggningsarbeten skett ...

StatusAvslutat

Tidsplan 2019 - 2020

ProjekttypInfrastruktur

LKAB arbetar löpande, tillsammans med ledningsägare, för att säkra infrastrukturen. Som en del i detta har ett flertal anläggningsarbeten skett i västra Malmberget.

Spillvattenledning och pumpstation

Under 2019 påbörjades anläggandet av en ny spillvattenledning och pumpstation i samarbete med Gällivare Kommun. Den nya ledningen leder undan spillvattnet från hela västra Malmberget. Under sommaren 2020 pågick etapp 2. 

Karta över spillvattenledning och var pumpstationer befinner sig.

Spillvattenledning och pumpstation

Under 2019 påbörjades anläggandet av en ny spillvattenledning och pumpstation i samarbete med Gällivare Kommun. Den nya ledningen leder undan spillvattnet från hela västra Malmberget. Under sommaren 2020 pågick etapp 2.