Kiruna

Flytta

Svedbergska huset – B55

Svedbergshusen är några av de tidigaste bostadshusen i Kiruna ritad av Wickman efter ritningar av ingenjör Svedberg. Byggnaden klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse och kommer att flyttas.

StatusUtreds

Tidsplan 2023 - 2026

ProjekttypKulturbyggnad

Namnet Svedbergshus har byggnaderna fått från ingenjör Ivar Svedberg som främst var gruvingenjör i Skåne. Vid sekelskiftet 1900 skickade Svedberg ritningar till Hjalmar Lundbohm på ”en liten treflig arbetarbostad”. Gustaf Wickman gjorde sedan gjorde vissa ändringar på ritningarna och kom att benämnas som upphovsman tillsammans med Svedberg.

Bostaden uppfördes i nationalromantisk stil med restimmer i bottenvåningen och liggtimmer i vindsvåningen som allt kläddes med liggande panel. På bottenvåningen fanns rum för två arbetarfamiljer och på vindsvåningen fanns två rum för ungkarlar. Idag finns ett Svedbergshus kvar längs Bromsgatan, men ursprungligen uppfördes fyra till där det gamla stadshuset tidigare stått. Den centrala placeringen gjorde att tre av byggnaderna aldrig användes som bostad. En av byggnaderna kom att bli postkontor, en användes av Telegrafverket och en av byggnadsnämnden.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som planeras ske omkring 2026.