Kiruna

Bygga

Terassen

62 nya lägenheter på bostadsområdet Terrassen i Kiruna står klara. De två punkthusen har både tvåor och treor.

StatusAvslutat

Tidsplan 2013 - 2014

ProjekttypBostad

Lägenheterna är byggda i två punkthus med sju respektive sex våningar. Sammanlagt finns 29 lägenheter med tre rum och kök och 33 lägenheter med två rum och kök. De boende har en vidsträckt utsikt ner mot nya Kiruna centrum.

Arbetet startade i september 2013 och husen stod klara för inflyttning i december 2014. Det är NCC som på uppdrag av LKAB har byggt små yteffektiva lägenheter med låga driftskostnader.

Lägenheterna har inglasade balkonger, och god standard. NCC kallar konceptet ”folkboende”. Likadana hus har byggts på andra ställen i Sverige.

Huskropparna är gjutna med betong från LKAB:s dotterbolag LKAB Berg & Betong. Lägenheterna förvaltas av LKAB Fastigheter. På varsin sida om de två nybyggda hyreshusen på Terrassgatan står tre hyreshus som byggdes på 60-talet. LKAB har genomfört förbättringar genom bland annat ny fasadbelysning vid handikappingången, bättre belyst väg och stig ovanför husen, nyasfalterad uppfart och parkeringsdäck, nya sittmöbler vid uteplatserna och snyggare uppsamlingsplatser för sopkärl.

Boende på Gruvfogdegatan och Ullspiran som påverkas av samhällsomvandlingen har fått förtur till lägenheterna som tilldelats enligt LKAB Fastigheters uthyrningspolicy.