Malmberget/Gällivare

Bygga

Trygghets och seniorboende i Gällivare centrum

LKAB har byggt 67 lägenheter,  varav 32 trygghetsboenden och 35 seniorlägenheter, åt Topbostäder i anslutning till Gällivare centrum.  Bostadsprojektet, som ...

StatusAvslutat

Tidsplan 2021 - 2023

ProjekttypBostad

Bild visar invigning av boendet. Med ljusshow och LKAB logga på fasaden.

LKAB har byggt 67 lägenheter,  varav 32 trygghetsboenden och 35 seniorlägenheter, åt Topbostäder i anslutning till Gällivare centrum. 

Bostadsprojektet, som är en ersättning till det kommunala bostadsbolaget Topbostäder för funktioner som hamnar innanför gruvans påverkansområde, omfattar 67 lägenheter, varav 32 stycken fungerar som trygghetsboenden och resterande hyresrätter är anpassade till seniorboende.

Målsättningen var att skapa vackra, ändamålsenliga och ytsnåla bostäder. Parkering placeras i huvudsak i källare.

Illustration på Vassara boendet.
Ursprunglig plats Ny plats