Kiruna

Riva

Ullspiran – Gård 2 och 4

Ett historiskt spadtag i samhällsomvandlingens spår är taget. Under 2015 revs de första byggnaderna på bostadsområdet Ullspiran. Gård 2 och 4 var de första fastigheterna som avvecklades i och med samhällsomvandlingen i Kiruna.

StatusAvslutat

Tidsplan 2015 - 2015

ProjekttypSamhällsfastighet

Bostadsområdet Ullspiran har avvecklats till förmån för fortsatt gruvbrytning. Ca 18 000 kvadratmeter, 80 lägenheter och en fristående byggnad är rivet. Efter avvecklingen nyttjades området som ett parkområde, en så kallad Gruvstadspark, i flertalet år. Idag ligger platsen där Ullsprian en gång stod innanför gruvans industristängsel.

Den 22 april 2015 gick startskottet för rivningen av gård 2 och 4. Det var på många sätt ett historiskt datum eftersom bostadshusen är de första byggnaderna som avvecklats i den långsiktiga samhällsomvandlingsprocess som Kiruna kommun genomgår.

LKAB strävar efter att driva utvecklingen framåt så varsamt och hållbart som möjligt. Omkring 98 procent av rivningsmaterialet har återanvänts och arbetet koncentrerades till avvecklingsområdet. Det var möjligt genom återvinning, återförsäljning av vitvaror och inredning men framför allt genom att anlägga ett parkområde med gabioner, en slags stålkorgar fyllda med rivningsmaterial från huskropparna.

Innan området avvecklades anordnades en avskedsfest för området.

Gabionerna som byggdes på området är representativa för en hållbar avveckling där dåtid möter framtid. På området anlades en gabion i varierande höjd per hus innehållande omkring 5 600 kubikmeter rivningsmaterial från huskropparna. Genom gabionerna fick bostadshusen leva kvar i ny tappning.

Bostadsområdet övergick successivt till ett parkområde, som fungerat som en mjuk övergång mellan gruva och stad. Eftersom det dröjer innan markpåverkan kan ses med blotta ögat kan avvecklingsområdena nyttjas en tid efter att byggnaderna rivits. Därför lämnades träd, buskar, lekutrustning, grillplatser och belysning kvar för att ingå i parkmiljön. Idag går det inte längre att beträda området som hamnat innanför gruvans industristängsel.  

Avvecklingen av gård 2 och 4 samt utvecklingen av parkområdet var klart hösten 2015.