16-mannabostäderna flyttas

16-rums arbetarbostäderna ligger inom Gruvstadsparksområde 1 och representerar Kirunas tidigaste uppbyggnadsskede då bostadsbristen var som högst. Byggnaderna klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

Korta fakta

  • Tid för flytt

    2019

  • Byggår

    1900

  • Status

    Utredning och planering pågår

Husen, som är ritade av Gustaf Wickman år 1900, benämns B25, B27, B28 och B29. De var avsedda som arbetarbostäder för åtta familjer som vardera skulle förfoga över ett rum och kök. På grund av den stora bostadsbristen och en flexibel planlösning delades dock lägenheterna först upp i 16 mindre enrummare utan kök och spis. Husen är fortfarande relativt oförändrade utvändigt.

B25 B27 B28 B29

16-mannabostäderna hör till LKAB Fastigheters fastighetsbestånd och kommer fortsätta göra det på sin nya plats.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som planeras ske under hösten 2019.

Här kan du se kartan med föreslagen plats för kulturhusen som flyttas i etapp 2.