16-mannabostäderna flyttade

16-rums arbetarbostäderna låg inom Gruvstadsparksområde 1 och representerar Kirunas tidigaste uppbyggnadsskede då bostadsbristen var som högst. Byggnaderna klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Kiruna och flyttades i oktober 2019. 

Korta fakta

 • Tid för flytt

  2019

 • Byggår

  1900

 • Entreprenör

  LKAB i samverkan med Berggren och Bergman

 • Projekt

  Flytten slutfördes i oktober 2019. Nu pågår renovering. Projektet beräknas vara klart under hösten 2021.

 • Status

  Pågår

Husen, som är ritade av Gustaf Wickman år 1900, benämns B25, B27, B28 och B29. De var avsedda som arbetarbostäder för åtta familjer som vardera skulle förfoga över ett rum och kök. På grund av den stora bostadsbristen och en flexibel planlösning delades dock lägenheterna först upp i 16 mindre enrummare utan kök och spis. Husen är fortfarande relativt oförändrade utvändigt.

B25 B27 B28 B29

16-mannabostäderna hör till LKAB Fastigheters fastighetsbestånd och fortsätter göra det på sin nya plats.

Flytten av dem slutfördes i oktober 2019 och nu pågår renovering samt byggnation av källare och carportar.

Här kan du se kartan med föreslagen plats för kulturhusen som flyttas i etapp 2.