Länsmans- bostaden flyttas till nya centrum

Länsmansbostaden flyttas från Bolagsområdet till den nya stadskärnan, öster om nuvarande centrum. Länsmansbostaden är en av totalt sju kulturbyggnader som flyttas under 2017.

Gul byggnad fotad på trailer på väg

Korta fakta

Länsmansbostaden flyttas till den nya stadskärnan, öster om nuvarande centrum.

 • Tidplan

  Flytten sker den 25 oktober 2017
 • Entreprenad

  PEAB
 • Tillvägagångssätt

  Byggnaden flyttas intakt på trailer
 • Status

  Avslutat

Flyttarbetet av kulturbyggnader från Bolagsområdet har redan inletts. Det dröjer emellertid till och med 2019 innan samtliga åtta byggnader står inflyttningsklara på sin nya plats. Länsmansbostaden, det vill säga; LKAB:s 99:onde byggnad i ordningen, uppfördes år 1906 och har flyttats – till skillnad från övriga byggnader – till den nya centrumkärnan. Huset ska vara inflyttningsklart under 2018.

Byggnaden, som rymmer en lägenhet, ingår i LKAB Fastigheters bostadsbestånd. Efter flytten kommer Länsmansbostaden fortsättningsvis att ingå i LKAB Fastigheters bostadsbestånd.

Flytten av kulturbyggnader från Bolagsområdet till Luossavaara- och det nya centrumområdet sker samlat. Det innebär att förberedelser görs på den nya platsen – parallellt med avvecklingen från Bolagsområdet.

Flytten genomförs på ett särskilt anpassat fordon och tempot går i promenadfart.