Länsmans-bostaden har flyttats till nya centrum

Länsmansbostaden har flyttats från Bolagsområdet till den nya stadskärnan, öster om nuvarande centrum. Länsmansbostaden var en av totalt åtta kulturbyggnader som flyttades under 2017.

Gul byggnad fotad på trailer på väg

Korta fakta

Länsmansbostaden flyttades till den nya stadskärnan, öster om nuvarande centrum.

 • Tidplan

  Flytten skedde den 25 oktober 2017
 • Entreprenad

  PEAB
 • Tillvägagångssätt

  Byggnaden flyttades intakt på trailer
 • Status

  Avslutat

Flyttarbetet av kulturbyggnader från Bolagsområdet inleddes 2017. Det dröjde emellertid till och med 2019 innan samtliga åtta byggnader stod inflyttningsklara på sin nya plats. Länsmansbostaden, det vill säga; LKAB:s 99:onde byggnad i ordningen, uppfördes år 1906 och har flyttats – till skillnad från övriga byggnader – till den nya centrumkärnan. Huset var inflyttningsklart under 2018.

Byggnaden, som rymmer en lägenhet, ingår i LKAB Fastigheters bostadsbestånd, såväl på sin ursprungliga som sin nya plats.

Flytten av kulturbyggnader från Bolagsområdet till Luossavaara- och det nya centrumområdet skedde samlat. Det innebär att förberedelser på den nya platsen gjordes parallellt med avvecklingen från Bolagsområdet.

Flytten genomfördes på ett särskilt anpassat fordon och tempot gick i promenadfart.