Länsmans- bostaden flyttas till nya centrum

Länsmansbostaden flyttas från Bolagsområdet till den nya stadskärnan, öster om nuvarande centrum. Länsmansbostaden är en av totalt åtta kulturbyggnader som flyttas under 2017.

Gul byggnad fotad uppifrån

Korta fakta

Länsmansbostaden flyttas till den nya stadskärnan, öster om nuvarande centrum.

 • Tidplan

  Flytt sker i oktober
 • Entreprenad

  PEAB
 • Tillvägagångssätt

  Byggnaden flyttas intakt på trailer
 • Status

  Inte påbörjat

Flyttarbetet av kulturbyggnader från Bolagsområdet har redan inletts. Det dröjer emellertid till och med 2019 innan samtliga åtta byggnader står inflyttningsklara på sin nya plats. Länsmansbostaden, det vill säga; LKAB:s 99:onde byggnad i ordningen, uppfördes år 1906 och flyttas – till skillnad från övriga byggnader – till den nya centrumkärnan. Huset kommer att vara inflyttningsklart under 2018.

Byggnaden, som rymmer en lägenhet, ingår i LKAB Fastigheters bostadsbestånd. Efter flytten kommer Länsmansbostaden fortsättningsvis att ingå i LKAB Fastigheters bostadsbestånd.

Flytten av kulturbyggnader från Bolagsområdet till Luossavaara- och det nya centrumområdet sker samlat. Det innebär att förberedelser görs på den nya platsen – parallellt med avvecklingen från Bolagsområdet.

Flytten sker på särskilt anpassade fordon och tempot går i promenadfart. När grunden är frilagd pallas Länsmansbostaden upp på stora balkar. Därefter lyfts byggnaden upp på en trailer med hydrauliska domkrafter.