Avveckling av Förmansklubben

Under 2018 fortsätter de stora områdesförändringarna på Bolagsområdet att ske. Avvecklingsarbetet går in i en intensivare fas samtidigt som parkområdet växer i omfattning. En av många byggnader som rivs är LKAB:s Förmansklubb, ritad av Gustaf Wickman.

Byggnad

Korta fakta

  • Tidplan

Juni 2018 – juni 2019

  • Entreprenad

LTH Traktor AB

  • Byggnadsareal

cirka 160 kvadratmeter

  • Status

Pågår

LKAB:s Förmansklubb ligger inom gruvans påverkansområde. Det innebär att marken behöver omvandlas till gruvindustriområde och att bostäderna måste avvecklas. Marken övergår alltså från ett bostadsområde till ett parkområde och slutligen till ett gruvindustriområde.


Förmansklubben brukar också benämnas som B8, det vill säga; LKAB:s åttonde byggnad i ordningen. Förmansklubben, som stod färdig 1900, skulle från början fungera som arbetarbostad men användningsområdena blev minst sagt många. Byggnaden användes bland annat som mäss och fungerade under tiden innan Bolagshotellet stod klart som hotell. Några år senare skulle byggnaden också fungera som laboratorium. Efter 1920, när LKAB:s laboratorium stod inflyttningsklart, övergick användningsområdet till att fungera som förmansklubb.


Förmansklubben avvecklas under 2018. På grund av husets skick och konstruktion rivs byggnaden.