Avveckling av Ullspirans gård 6 och 8

Under 2015 avvecklades gård 2 och 4 på bostadsområdet Ullspiran. Under 2017, två år senare, är det dags för gård 6 och 8.

Hyreshus i tegel

Korta fakta

Kvarteret Ullspiran ligger i närheten av Hjalmar Lundbomsgården, och ägs sedan 2012 av LKAB Fastigheter AB.

 • Tidplan

  Mars 2017 – oktober 2017
 • Entreprenad

  LTH Traktor AB
 • Byggnadsarea

  3800m2
 • Bruttoarea byggnader

  10500m2
 • Antal lägenheter

  68
 • Status

  Avslutat

Gård 6 och 8 är andra etappen bostadshus som avvecklas i kvarteret Ullspiran. Det handlar om sex huskroppar och 68 lägenheter. Dessutom har fem garagelängor från Ullspiran flyttats till Jägarskoleområdet. Avvecklingsprojektet pågår från början av mars fram till oktober.

Kvarteret Ullspiran tillkom under en expansiv tid i Kirunas historia då det rådde högkonjunktur och bostadsbrist. Husen är byggda utifrån 1960-talets tankar om grannskap och de bostadsformer som rådde då, med standardlägenheter i varierande storlekar och rymliga innergårdar för barnen att leka på.

I samband med avvecklingen kommer en stor del av rivningsmaterialet att återvinnas. Statens Konstråds idé kring gestaltning återanvänds och så kallade gabioner som liknar husgrunderna anläggs. Gabionerna fylls med rivningsmaterial från huskropparna och på så sätt lever bostadshusen kvar – men i ny tappning.

Parallellt med avvecklingen sker anläggning av ett parkområde, det vi kallar Gruvstadspark. Den är i ständig rörelse så länge gruvbrytningen pågår. Parken växer in mot samhället och anläggandet av nya parkmiljöer anpassas till den takt som markdeformationerna breder ut sig och avveckling pågår.

Parken fungerar som en mjuk övergång mellan gruvan och samhället och är tillgänglig för allmänheten efter att husen försvunnit. Gatubelysning, vägar och lekparker med mera lämnas kvar och ingår i parkmiljön.

En som vet hur det känns att flytta från området Ullspiran är Karl-Johan "Kallis" Mäki. Hör hans egna tankar kring flytten här. Se video.

Läs mer om hur Ullspirans minnen bevaras här.