Avveckling av Ullspiran gård 2 och 4

Ett historiskt spadtag i samhällsomvandlingens spår är taget. Under 2015 revs de första byggnaderna på bostadsområdet Ullspiran. 

Rivning av ett hus

Korta fakta

Gård 2 och 4 på bostadsområdet var de första fastigheterna som avvecklades i samhällsomvandlingens spår. 

 • Avvecklingstid

  Januari 2015 – höst 2015
 • Rivningsentreprenad

  Kolbäcks
 • Avvecklingsareal

  18 000 M2
 • Återvinningsgrad

  Cirka 98 procent
 • Status på projekt

  Avslutat


Bostadsområdet Ullspiran har avvecklats till förmån för fortsatt gruvbrytning. Ca 18 000 kvadratmeter, 80 lägenheter och en fristående byggnad är rivet – samtidigt har området övergått till ett parkområde, en så kallad Gruvstadspark.

Den 22 april 2015 gick startskottet för rivningen av gård 2 och 4. Det var på många sätt ett historiskt datum eftersom bostadshusen är de första byggnaderna som avvecklats i den långsiktiga samhällsomvandlingsprocess som Kiruna kommun står inför.

Rivning av UllspiranLKAB strävar efter att driva utvecklingen framåt så varsamt och hållbart som möjligt. Omkring 98 procent av rivningsmaterialet har återanvänts och arbetet koncentrerades till avvecklingsområdet. Det var möjligt genom återvinning, återförsäljning av vitvaror och inredning men framförallt genom att anlägga ett parkområde med gabioner, en slags stålkorgar fyllda med rivningsmaterial från huskropparna.

Bostadsområdet övergick successivt till ett parkområde, som fungerar som en mjuk övergång mellan gruva och stad. Eftersom det dröjer innan markpåverkan kan ses med blotta ögat kan området fortsättningsvis nyttjas en tid efter avvecklingen, därför lämnades träd, buskar, lekutrustning, grillplatser och belysning kvar för att ingå i parkmiljön.

Gabionerna som byggdes på området är representativa för en hållbar avveckling där dåtid möter framtid. På området anlades en gabion i varierande höjd per hus innehållande omkring 5 600 kubikmeter rivningsmaterial från huskropparna. Genom gabionerna lever bostadshusen kvar – men i ny tappning.

Avvecklingen av gård 2 och 4 samt utvecklingen av parkområdet var klart hösten 2015.

Invigning Ullspiran