B55, Svedbergska huset flyttas

Svedbergshusen är några av de tidigaste bostadshusen i Kiruna ritad av Wickman efter ritningar av ingenjör Svedberg. Byggnaden klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse och kommer att flyttas.

B55

Korta fakta

Tid för flytt

  • 2025

Byggår

  • 1900

Status

  • Utredning och planering pågår

Namnet Svedbergshus har byggnaderna fått från ingenjör Ivar Svedberg som främst var gruvingenjör i Skåne. Vid sekelskiftet 1900 skickade Svedberg ritningar till Hjalmar Lundbohm på ”en liten treflig arbetarbostad”. Gustaf Wickman gjorde sedan gjorde vissa ändringar på ritningarna och kom att benämnas som upphovsman tillsammans med Svedberg.

Bostaden uppfördes i nationalromantisk stil med restimmer i bottenvåningen och liggtimmer i vindsvåningen som allt kläddes med liggande panel. På bottenvåningen fanns rum för två arbetarfamiljer och på vindsvåningen fanns två rum för ungkarlar. Idag finns ett Svedbergshus kvar längs Bromsgatan, men ursprungligen uppfördes fyra till där det gamla stadshuset tidigare stått. Den centrala placeringen gjorde att tre av byggnaderna aldrig användes som bostad. En av byggnaderna kom att bli postkontor, en användes av Telegrafverket och en av byggnadsnämnden.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som planeras ske 2025.