Bläckhornshus flyttas

De karaktäristiska bläckhornshusen av trä, B51, B52 och B53 flyttas från Bolagsområdet till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara under 2017. Byggnaderna kommer fortsättningsvis att nyttjas som bostäder efter flytten.

Ett gult bostadshus i Kiruna

Korta fakta

Den nya adressen på Luossavaaraområdet blir Lotten Erikssons gata, uppkallad efter Bolagshotellsets första föreståndarinna.

 • Tidplan

  Flytt sker i maj och juni
 • Antal Bläckhorn som flyttas

  Tre stycken. De heter B51, B52 och B53
 • Entreprenad

  PEAB
 • Tillvägagångssätt

  Byggnaden flyttas intakt på trailer
 • Status

  Husen är flyttade till området nedanför Luossavaara

Flyttarbetet har redan inletts men det dröjer emellertid till och med 2019 innan de så kallade bläckhornen står inflyttningsklara på sin nya plats. Enligt plan kommer B51:an, B52:an och B53:an, det vill säga; LKAB:s 51:a, 52:a och 53:dje byggnad i ordningen, att flyttas i maj och juni. Det första bläckhornshuset flyttades den 25 maj, och de andra två kommer att flyttas den 14:e samt 15:e juni.

Arbetarbostäderna B51, B52 och B53 uppfördes, tillsammans med åtta andra byggnader i samma typ, mellan 1901 och 1904. Byggnaderna, som rymmer mellan två och tre lägenheter, ingår i LKAB Fastigheters bostadsbestånd. Efter flytten kommer byggnaderna fortsättningsvis fungera som bostäder i LKAB Fastigheters bostadsbestånd.

Flytten av kulturbyggnader från Bolagsområdet till Luossavaaraområdet sker samlat. Det innebär att förberedelser görs på den nya platsen – parallellt med avvecklingen från Bolagsområdet.

Flytten sker på särskilt anpassade fordon och tempot upp till Luossavaaraområdet går i promenadfart. När grunderna är frilagda pallas byggnaderna upp på stora balkar. Därefter lyfts byggnaderna upp på en trailer med hydrauliska domkrafter.

Hus på trailer