Bolagshotellet avvecklas

På LKAB:s initiativ skulle Bolagshotellet flyttas till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara. På grund av ett bristfälligt dokumentationsunderlag, i relation till byggnadens konstruktion, genomfördes kompletterande undersökningar av Bolagshotellet. I mars 2018 avslutades de omfattande undersökningarna och resultatet är dessvärre entydigt. En flytt av byggnaden är inte möjlig.

Kiruna Bolagshotell i höstskrud

Korta fakta

Bolagshotellet avvecklas under det första kvartalet 2019.

  • Tidplan

Avveckling sker vintern 2019

  • Konstföremål

LKAB förvarar konstföremål och inredningen från byggnaden  

  • Status

Avslutat

Den 28 april 2016 tog LKAB:s styrelse beslutet att flytta det anrika Bolagshotellet till Luossavaaraområdet. 

LKAB:s Bolagshotell, som uppfördes 1901, har gamla anor. Genom åren har otaliga gäster övernattat på hotellet och insupit den speciella atmosfär som är karaktäristisk för byggnaden. Med dess speciella arkitektur, beundransvärd konst och ett trevligt bemötande har Bolagshotellet kommit att bli en väldigt speciell byggnad för många av besökarna. Hotellet betyder mycket för LKAB men också för Kiruna. Bolagshotellet har onekligen en gedigen historia att berätta.

De kompletterande undersökningarna av Bolagshotellet inleddes under sommaren 2017 eftersom dokumentationsunderlaget, i relation till byggnadens konstruktion, var bristfällig. Det fanns nämligen inga kompletta ritningar över byggnadsförändringarna som tillkommit genom åren. Med anledning av det inleddes en ytterligare och än mer omfattande undersökning av byggnaden, något som inte kunde genomföras förrän grunden grävts ur.

Undersökningarna visade att en flytt inte är möjlig, dels på grund av byggnadens bärande stammar och dels på grund av det gjutna betongvalvet som byggnaden stått på. Vid en tidigare och inte dokumenterad påbyggnad av hotellet har alltså betongvalvet gjutits igen. Det innebär att betongen hänger löst, med fäste i huskroppen, när grunden grävts ur. Förstärkningen upptäcktes inte förrän grunden grävts ur.    

Bolagshotellets interiör har magasinerats och avvecklingen av byggnaden påbörjas under det första kvartalet 2019.