Carl Westmans egnahemsbostäder flyttas

Carl Westmans småhus är några av få tidiga byggnader inom bolagsområdet som inte är ritade av Gustaf Wickman och representerar de enda egnahemsbyggnaderna med arts and crafts som ideal i Kiruna. Byggnaderna klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse och kommer att flyttas.

Carl Westmans småhus

Korta fakta

Tid för flytt

  • 2025

Byggår

  • 1907

Status

  • Utredning och planering pågår

Carl Westmans egnahemsbostäder (B136-139) uppfördes år 1907 med arts and crafts som ideal. Byggnaderna ligger idag på rad längs August Malmsgatan och planerna för den nya placeringen är att de även där ligger samlat då karaktären av gruppbebyggelse eftersträvas.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som planeras ske 2025.