En del av SJ-bebyggelsen flyttas

SJ-bebyggelsen i Kiruna är unik till sin omfattning och består av en bruksliknande bostadsbebyggelse i SJ:s karaktäristiska nationalromantik. Byggnaderna klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och kommer att flyttas.

SJ området.

Korta fakta

Tid för flytt

  • 2022-2023

Byggår

  • 1910-1915

Entreprenör

  • Veidekke i samverkan med Berggren & Bergman, LTH Traktor och ER Bygg

Status

  • Pågår

För att bevara en variation av stilar utan att urvalet blir spretigt har två typer av byggnader förordats för flytt. Den ena typen är uppförd i en våning med ovanvåning och är de mest välbevarade inom området. De kännetecknas av nationalromantiska drag, kraftiga framspringande tak över entréer, utsirade vindskivor, och små rundbågiga fönster. Den andra typen är den mest utbredda inom området och är uppförd i två fulla våningar under ett helvalmat sadeltak, entré på vardera sidan och två entréer på långsidan.

Byggnaderna är planerade att flyttas till Lokstallet. För SJ-husen har närheten till järnvägen och till den likartade SJ-bebyggelsen vid Lokstallet bedömts stärka både miljöns brukskaraktär och de byggnader som flyttas.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som planeras ske 2022-2023. Flytten och arbetet inför den sker i ett samverkansprojekt tillsammans med Veidekke, Berggren & Bergman samt LTH Traktor och ER Bygg. Det innebär att projektering, framtagande av handlingar och utförandet av själva flytten sker i ett nära samarbete mellan parterna.