Flyttleden

LKAB bygger 208 bostäder i flerbostadshus åt LKAB Fastigheter på kvarter 67 och 69. Kvarteren innehåller fyra femvåningshus med träfasad med allt från ettor till femmor och ersätter LKAB Fastigheters bestånd som påverkas av gruvdriften. Inflyttning sker i etapper med start hösten 2023.

Korta fakta

Tidplan

  • 2022-2024

Projekt

  • Byggnation av flerbostadshus åt LKAB Fastigheter.

Status

  • Pågående