Frälsningsarméns hus flyttas

Frälsningsarméns hus representerar såväl det tidiga 1900-talets frikyrkor som Kirunas rika föreningsliv och den tidiga centrumbebyggelsen som den gestaltade sig innan 1960-1970-talets saneringar. Byggnaden klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

Korta fakta

  • Tid för flytt

    2023-2024

  • Byggår

    1901

  • Status 

    Utredning och planering pågår

Frälsningsarméns hus representerar företeelsen föreningslokal och uppfördes år 1901 av byggmästare Wikander och var den första lokalen byggd för frikyrklig verksamhet.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som i dagsläget planeras ske 2023-2024