Gula raden flyttas

Gula raden som uppfördes kring år 1900 klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

Korta fakta

  • Tid för flytt

    2019

  • Byggår

    1900

  • Status

    Utredning och planering pågår

Gula raden, som också benämns B555 - B557, byggdes efter ritningar från Iggesund och representerar Kirunas tidigaste uppbyggnadsskede då bostadsbristen var som högst.

Byggnaderna har visst skydd i detaljplan och är ett exempel på hur centrumnära miljöer utformades under samhällets uppbyggnadsskede.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som kommer att ske under 2019.