Gula raden flyttas

Gula raden som uppfördes kring år 1900 klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

Korta fakta

 • Tid för flytt

  2019

 • Byggår

  1900

 • Entreprenör

  LKAB i samverkan med Berggren och Bergman

 • Status

  Pågår

Gula raden, som också benämns B555 - B557, byggdes efter ritningar från Iggesund och representerar Kirunas tidigaste uppbyggnadsskede då bostadsbristen var som högst.

Byggnaderna har visst skydd i detaljplan och är ett exempel på hur centrumnära miljöer utformades under samhällets uppbyggnadsskede.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som kommer att ske under 2019.

Här kan du se kartan med föreslagen plats för kulturhusen som flyttas i etapp 2.