Gula raden flyttad

Gula raden som uppfördes kring år 1900 klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Kiruna och har flyttats under oktober 2019.

Korta fakta

 • Tid för flytt

  2019

 • Byggår

  1900

 • Entreprenör

  LKAB i samverkan med Berggren och Bergman

 • Status

  Avslutat

Gula raden, som också benämns B555 - B557, byggdes efter ritningar från Iggesund och representerar Kirunas tidigaste uppbyggnadsskede då bostadsbristen var som högst.

Byggnaderna har visst skydd i detaljplan och är ett exempel på hur centrumnära miljöer utformades under samhällets uppbyggnadsskede.

Flytten har skett under oktober 2019.

Här kan du se kartan med föreslagen plats för kulturhusen som flyttas i etapp 2.