Ingenjörsvillan flyttas

Ingenjörsvillan flyttas från Bolagsområdet till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara under 2017. Ingenjörsvillan är en av totalt sju kulturbyggnader som bevaras och flyttas till Luossavaaraområdet.

gult hus

Korta fakta

Den nya adressen på Luossavaaraområdet blir Lotten Erikssons gata 38, uppkallad efter Bolagshotellsets första föreståndarinna.

 • Tidplan

  Flytten sker den 31 augusti 2017
 • Entreprenad

  PEAB
 • Tillvägagångssätt

  Byggnaden flyttas intakt på trailer
 • Status

  Avslutat

Flyttarbetet har redan inletts men det dröjer emellertid till och med till 2019 innan Ingenjörsvillan och övriga byggnader står inflyttningsklara på sin nya plats. Enligt plan kommer Ingenjörsvillan att flyttas i augusti 2017.

Flytten av kulturbyggnader från Bolagsområdet till Luossavaaraområdet sker samlat. Det innebär att förberedelser görs på den nya platsen – parallellt med avvecklingen från Bolagsområdet.

Flytten sker på särskilt anpassade fordon och tempot upp till Luossavaaraområdet går i promenadfart. När grunderna är frilagda pallas byggnaderna upp på stora balkar. Därefter lyfts byggnaderna upp på en trailer med hydrauliska domkrafter.

Funktioner och användningsområden kommer delvis att förändras i och med flytten. Lagkraven gör det gällande att en del ombyggnationer är nödvändiga, av bland annat Bolagshotellet för att möta nu gällande krav för att bedriva hotellverksamhet. För att LKAB fortsättningsvis ska kunna ta emot gäster i samma utsträckning som tidigare – när Annexet, den kompletterande hotellbyggnaden avvecklas under 2017 – planeras Ingenjörsvillan att byggas om till hotell och konferens.

Ingenjörsvillan är LKAB:s 39:e byggnad i ordningen och stod klar år 1900. Liksom Bolagshotellet är byggnaden försedd med den karaktäristiska frisliknande fjällpanelen närmast takfoten.