Järnvägsstollen på gamla TGA-området avvecklas

För att möjliggöra den nya sträckningen för väg E10, förbi nya Kiruna centrum, avvecklas nu en tidigare järnvägsstolle samt några byggnader på gamla TGA-området.

Korta fakta

 • Tidplan

  April-september 2019

 • Projekt

  Järnvägsstollen samt några byggnader på TGA-området avvecklas

 • Entreprenad

  LTH Traktor AB

 • Status

  Pågår

En cirka 100 meter lång betongtunnel, placerad under markytan, som tidigare fungerat som järnvägsstolle för TGA- gruvan avvecklas. I Järnvägsstollen lastades och vägdes malmvagnarna från Tuolluvaaragruvan innan de transporterades vidare till slutkund.

Betongtunneln schaktas först fram varefter den avvecklas och området fylls igen med inerta massor samt morän. På bilden ovan syns en del av betongtunneln som redan schaktats fram (bredvid en av gruvlavarna). Tunneln har stått orörd sedan gruvverksamheten lades ned sommaren 1982. En del byggnader på området har avvecklats under senare delen av 80-talet medan andra byggnader har använts för verksamheter och förråd.
I projektet ingår även att säkra upp området där ett tidigare anriknings- och sovringsverk har stått.

Avvecklingen sker då etapp 2 av den nya sträckningen för väg E10 sträcker sig genom det gamla TGA-området. För att möjliggöra vägbygget avvecklas stollen samt några byggnader på området, däribland en byggnad som kallas Team Fix som tidigare fungerat som manskapshus och snickeri när gruvverksamheten var igång.

En del byggnader på TGA-området kommer att avvecklas av Trafikverket under 2019.