Jerusalem flyttas

Jerusalem byggdes år 1927 och är sedan 2001 ett byggnadsminne och klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

Korta fakta

  • Tid för flytt

    2025-2026

  • Byggår

    1927

  • Status

    Utredning och planering pågår

Jerusalem byggdes år 1927 som ungkarlshotell och exteriören är i princip oförändrad sedan byggåret. 

Byggnaden är även speciell då den är ett ovanligt stort sammanhängande flerbostadshus i trä från denna tid. Storleken innebär att en delning kommer krävas vid flytt.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som i dagsläget planeras ske 2025-2026.