Flytt av handel och kontor Kiruna centrum

Kirunas befintliga centrum påverkas av LKAB:s gruvdrift. Därför pågår just nu byggnation av en ny centrumkärna tre kilometer från nuvarande centrum.

Korta fakta

Tidplan

  • Inleddes 2019, första inflytt i kvarter 7-9 beräknas ske 2022

Projekt

  • Flytt av handel, kontor och bostäder från befintligt centrum till det nya

Status

  • Pågår

Det nya centrumet, som är i direkt anslutning till Kirunas stadshus, Kristallen, och kulturhuset Aurora, kommer bestå av bland annat tre handelskvarter, 7:an, 8:an och 9:an, med totalt 41 handlare, restauranger och kontorshyresgäster. I kvarteren kommer det även att finnas cirka 297 bostäder, vilka kommer att vara belägna ovanför handelsplan. Kvarteren byggs som en ersättning till det kommunala fastighetsbolaget Kirunabostäder AB. En stor del av lokalerna är redan uthyrda och invigning av handeln kommer preliminärt att äga rum i september 2022.