Klocktornets tid är inne för flytt

Under 2017 slår klocktornet sina sista slag på nuvarande plats innan det flyttas till nya centrum.

Vy över Kirunas stadshus

Korta fakta

I över 50 år har Kiruna stadshus kännetecknats av sitt klocktorn som också blivit synonymt med Kirunas stadsbild.

 • Tid för flytt

  Maj 2017 - juni 2017
 • Metod

  Klocktornet monteras ned i sex delar och flyttas på trailer
 • Antal klockor i tornet

  23 stycken
 • Konstnär

  Bror Marklund
 • Status

  Avslutat

LTH Traktor har, i samarbete med Nybergs Mekaniska Verkstad, fått uppdraget att flytta klocktornet från taket på Kirunas stadshus till nya centrum. Klocktornet kommer monteras ned bit för bit för att sedan monteras upp på den nya platsen.

Nedmonteringen föregås av omfattande konstruktionskontroller där tornets status kommer kontrolleras, därefter demonteras tornets klockor och urverk varefter tornstrukturen demonteras och lyfts ned i sex delar för vidare transport och uppmontering på sin nya plats. Arbetet sker med stöd av kulturhistoriskt sakkunniga för att ta tillvara kulturvärdet och klocktornet har dokumenterats utförligt på sin nuvarande plats.

Historik

Kiruna stadshus är ritat av arkitekten Artur von Schmalensee och byggdes mellan åren 1959 – 1963. Schmalensee vann en arkitekttävling med sin konstruktion som han kallade "Igloo" på grund av dess låga entré in i en stor öppen hall med höga ljusinsläpp. Exteriört kännetecknas byggnaden av sitt uttrycksfulla klocktorn som har blivit synonymt med Kirunas stadsbild.

Klocktornets konstruktör var en man vid namn Konrad Hernelind som i ett första konstruktionsförslag föreslog att tornet skulle konstrueras i stål. Det ändrades dock och klocktornets stomme konstruerades i gjutjärn. Tornet tillverkades av Svedala gjuteri i Malmö och rostades på konstgjord väg av ett annat företag i Malmö. Därefter skickades det sektionsvis till Kiruna och monterades med skruvförband av rostfria bultar.

Bror Marklund var under 1900-talet en av Sveriges mest kända skulptörer. Skulpturerna på klocktornet gjöts i brons och föreställer bland annat olika rovdjur och gruvarbetare. Utöver Marklunds skulpturer är tornet ett allkonstverk som även innehåller klockspelskompositioner av kompositören Werner Wolf Glasers. Han fick uppdraget att tonsätta klockstapeln via en tävling i samråd med Sveriges Tonsättares förening. Tornets 23 klockor namngavs av den malmbergsfödde författaren Björn-Erik Höijer. Han skrev också en dikt till varje klocka och på de sju största klockorna är dikterna ingjutna.

Klocktornet placeras på marken framför det nya stadshuset. Fler föremål som är bärare av byggnadsminnet och som i någon form ska flyttas till det nya stadshuset är bland annat huvudentréns handtag, formade som den samiska trumman, konstverket Kiirunavaara samt Ryan Soltrumma från Rautas.