Landströmska huset flyttas

Landströms byggdes år 1911 och är en av få knuttimrade byggnader i Kiruna som inte blivit inklädd i panel. Huset klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

Korta fakta

  • Tid för flytt

    2022-2023

  • Byggår

    1911

  • Status

    Utredning och planering pågår

Byggnaden är en av få centrumbyggnader i nationalromantisk stil.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som planeras ske 2022-2023.