Radhusen på Lingonstigen

På Lingonstigen, strax nedanför Kirunas nuvarande stadshus, står tio radhus som avvecklas under 2017.

Radhus

Korta fakta

Marken där radhusen står efterbehandlas och blir en del av Gruvstadsparken.

 • Tidplan

  Mars 2017 – juni 2017
 • Entreprenad

  LTH Traktor AB
 • Byggnadsarea

  1100m2
 • Bruttoarea byggnader

  2200m2
 • Antal hus

  10 stycken
 • Status

  Avslutat

På adressen Lingonstigen i Kiruna står två stycken färgglada radhuslängor, södra raden och norra raden, med totalt tio suterränghus som avvecklas till förmån för fortsatt gruvbrytning. Kulören är inspirerad av de bläckhornshus som finns i Kiruna. Området ritades av Folke Hederus och byggdes i den branta sluttningen nedanför Kirunas stadshus på uppdrag av LKAB på 1950-talet.

I samband med avvecklingen återvinns en stor del av rivningsmaterialet. Det är fyra respektive sex stycken radhus på vardera sidan av Lingonsstigen som alla har två våningar med en total area på 2200 kvadratmeter.

De som tidigare bott på adressen har sedan länge fått erbjudanden om nya bostäder.

Parallellt med avvecklingen sker anläggning av ett parkområde, det vi kallar Gruvstadspark. Den är i ständig rörelse så länge gruvbrytningen pågår. Parken växer in mot samhället och anläggandet av nya parkmiljöer anpassas till den takt som markdeformationerna breder ut sig och avveckling pågår.

Parken fungerar som en mjuk övergång mellan gruvan och samhället och är tillgänglig för allmänheten efter att husen försvunnit. Gatubelysning, vägar och lekparker med mera lämnas kvar och ingår i parkmiljön.