Rundradiostationen flyttas

Rundradiostationen tillhör civilsamhällets byggnader från 1920-talet och representerar en intressant teknikhistoria och tidens föreningsliv. Byggnaden klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse och kommer att flyttas.

rundradiostationen

Korta fakta

Tid för flytt

  • 2026

Byggår

  • 1926

Status

  • Utredning och planering pågår

Rundradiostationen uppfördes år 1926 av Kiruna Praktiska Ungdomsskola (KPU) och bekostades av bolaget. Byggnaden är förklädd till ett lusthus och har idag en undanskymd placering i kyrkoparken och bör även i framtiden placeras i en parkmiljö.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som planeras ske 2026.