Tusen toner - gamla sjukstugan flyttas

Gamla sjukstugan byggdes år 1900 som ett 10-rums bostadshus, men fick år 1902 ny funktion som Kiruna sjukhus. Byggnaden representerar Kirunas uppbyggnadsskede, klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

Korta fakta

  • Tid för flytt

    2022-2023

  • Byggår

    1900

  • Status

    Utredning och planering pågår

Byggnaden användes fram till omkring år 1950 som Kirunas sjukhus och har idag en 1920-talskaraktär efter de ombyggnationer som gjordes på 1920-talet. Byggnaden representerar Kirunas uppbyggnadsskede.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som planeras ske 2022-2023.
Flytten kommer att ske på Kiruna kommuns ansvar.