Väg E10

LKAB finansierar bygget av en ny sträckning för väg E10 förbi Kiruna. Bygget har startat och beräknas vara klart 2019-2020. Totalt blir den nya sträckningen sju kilometer lång.

Sträckning ny E10

Korta fakta

Den nya sträckningen av E10 är planerad att gå norr om Kiruna tätort mellan Tuolluvaara och lokstallsområdet.

 • Projektid

  Vår 2017 – 2019/2020
 • Byggherre

  Trafikverket
 • Längd

  7 kilometer 
 • Status

  Pågår 

Arbetsplanen för väg E10 vann laga kraft i oktober 2015. Den nya sträckningen av E10 kommer att gå norr om Kiruna tätort från Tuolluvaara till lokstallsområdet vid Loussavaaras fot. Vägens stadsnära läge ställer höga krav på utformning som ska tillgodose behoven ur både trafikantperspektiv och åskådarperspektiv. 

Två etapper

Entreprenaden delas in i två etapper. Etapp 1 omfattar fem kilometer ny väg och sträcker sig från befintlig E10 vid Karhuniemi till Kurravaravägen. Byggnation av den första pågår sedan hösten 2017. Tre cirkulationsplatser ingår som kommer att ansluta Kurravaaravägen, Hjalmar Lundbohmsvägen och Karhuniemi/Lokstallsområdet till ny E10. Etapp 2 påbörjas 2019 och sträcker sig från Kurravaaravägen förbi nya centrum och ansluter till befintlig E10 vid Tuolluvaara. Hela den nya sträckan kan öppnas för trafik 2020.

Det byggs två ravinbroar på första etappen. Ravinbroarna är 178 meter respektive 80 meter långa. Broarna ska fungera som passager under vägen för både friluftsliv och djurliv. För att minimera påverkan på naturen kommer bland annat belysningen på broarna att anpassas så att den inte stör norrskensupplevelsen.

VägskyltByggstart av den nya sträckningen av vägen startade 2017 och färdigställande beräknas till 2019-2020.

Om den nya vägen inte hinner bli klar innan den gamla blir ofarbar till följd av markrörelserna från gruvan finns en handlingsplan som innebär leds om tillfälligt via Silfwerbrandsgatan, Hjalmar Lundbohmsvägen och Stationsvägen.

Läs mer om projekt E10 på Trafikverkets webbplats.