Väg E10

LKAB finansierar bygget av en ny sträckning för väg E10 förbi Kiruna. Bygget ska starta 2017 och beräknas vara klart 2019-2020.

Sträckning ny E10

Korta fakta

Den nya sträckningen av E10 är planerad att gå norr om Kiruna tätort mellan Tuolluvaara och lokstallsområdet.

 • Projektid

  Vår 2017 – 2019/2020
 • Byggherre

  Trafikverket
 • Längd

  7 kilometer
 • Kostnad

  Inte klart
 • Status

  Inte påbörjat

Arbetsplanen för väg E10 vann laga kraft i oktober 2015. Den nya sträckningen av E10 kommer att gå norr om Kiruna tätort från Tuolluvaara till lokstallsområdet vid Loussavaaras fot.

Vägens stadsnära läge ställer höga krav på utformning som ska tillgodose behoven ur både trafikantperspektiv och åskådarperspektiv. Anslutningar till staden i form av cirkulationsplatser är planerade vid Tuolluvaara och Karhuniemi/Lokstallsområdet.

VägskyltByggstart av den nya sträckningen av vägen sker 2017 och färdigställande beräknas till 2019-2020.

Om den nya vägen inte hinner bli klar innan den gamla blir ofarbar till följd av markrörelserna från gruvan finns en handlingsplan som innebär leds om tillfälligt via Silfwerbrandsgatan, Hjalmar Lundbohmsvägen och Stationsvägen.

Läs mer om projekt E10 på Trafikverkets webbsida.