Område Johannes avvecklas

50 hus, i huvudsak på område Johannes även kallat Bolagsområdet, har avvecklats för att säkra fortsatt gruvbrytning.

Korta fakta

  • Tidplan

    Vintern 2019 – sommaren 2019

  • Projekt

    50 hus i huvudsak på område Johannes, även kallat Bolagsområdet avvecklas

  • Status

    Avslutat

Av de fastigheter som avvecklas tillhör de flesta LKAB Fastigheters bestånd.

Flytt från dessa hus har skett kontinuerligt och allt eftersom flytt skett har saneringsarbete och förberedelse för rivning påbörjats. Hela området rivs sedan samtidigt.
Avvecklingsarbetet pågick till sommaren 2019.

Till fastigheterna som avvecklas hör även LKAB Fastigheter och Gym Kupan som ses på bilderna nedan.

LKAB Fastigheter har flyttat in i sin nya lokal på Vinbärsvägen 21 i Gällivare.
Här han du läsa mer.

 

Gym Kupan får ny lokal i borrkärnarkivet som ligger i anslutning till vakten i Vitåfors. Lokalen kommer att anpassas för gymverksamhet och får ny parkering och egen entré från utsidan. Här kan du läsa mer.