LKAB Fastigheter i Malmberget har flyttat till ny lokal

LKAB Fastigheter har flyttat till ny lokal då deras lokal, i den gamla brandstationen i Malmberget, avvecklats för att säkra fortsatt gruvbrytning. Den nya lokalen i Svensk Caters före detta lokal har byggts om för att passa verksamheten.

LKAB Fastigheters gamla byggnad

Korta fakta

  • Tidplan

    Våren 2018 – 2019

  • Projekt

    Svensk Caters före detta lokal byggdes om och blev ny lokal för LKAB Fastigheter

  • Status

    Avslutat

LKAB Fastigheters tidigare lokal, i den gamla brandstationen i Malmberget,avvecklades till förmån för fortsatt gruvbrytning.

LKAB Fastigheter flyttade då till sin nya lokal på Vinbärsvägen 21 i Gällivare, Svensk Caters före detta lokal som ligger längs Malmbergsleden. Lokalerna har byggts om för att passa LKAB Fastigheters verksamhet.

Ombyggnationen av lokalerna till kontors- och verkstadslokaler samt omklädningsrum skedde i tre etapper, där den sista avslutades under 2019.