LKAB Fastigheter i Malmberget har flyttat till ny lokal

LKAB Fastigheter har flyttat till ny lokal då deras lokal, i den gamla brandstationen i Malmberget, avvecklas till förmån för fortsatt gruvbrytning. Den nya lokalen i Svensk Caters före detta lokal har byggts om för att passa verksamheten.

LKAB Fastigheters gamla byggnad

Korta fakta

 • Tidplan

  Våren 2018 – vintern 2018/2019

 • Projekt

  Svensk Caters före detta lokal byggs om och blir ny lokal för LKAB Fastigheter

 • Entreprenad

  PEAB - etapp ett

 • Status

  Etapp ett avslutat. Etapp två och tre pågår.

LKAB Fastigheters lokal, i den gamla brandstationen i Malmberget, avvecklas till förmån för fortsatt gruvbrytning.

LKAB Fastigheter har flyttat till sin nya lokal, Svensk Caters före detta lokal som ligger längs Malmbergsleden. Lokalerna har byggts om för att passa LKAB Fastigheters verksamhet.

Ombyggnationen av lokalerna till kontors- och verkstadslokaler samt omklädningsrum kommer att ske i tre etapper.

Den första etappen är klar och resterande två etapper beräknas vara färdigställda vid årsskiftet 2018/2019.