LKAB Fastigheter i Malmberget har flyttat till ny lokal

LKAB Fastigheter har flyttat till ny lokal då deras lokal, i den gamla brandstationen i Malmberget, avvecklas till förmån för fortsatt gruvbrytning. Den nya lokalen i Svensk Caters före detta lokal har byggts om för att passa verksamheten.

LKAB Fastigheters gamla byggnad

Korta fakta

 • Tidplan

  Våren 2018 – 2019

 • Projekt

  Svensk Caters före detta lokal byggs om och blir ny lokal för LKAB Fastigheter

 • Entreprenad

  PEAB - etapp ett

 • Status

  Etapp ett avslutat. Etapp två och tre pågår.

LKAB Fastigheters lokal, i den gamla brandstationen i Malmberget, avvecklas till förmån för fortsatt gruvbrytning.

LKAB Fastigheter har flyttat till sin nya lokal på Vinbärsvägen 21 i Gällivare, Svensk Caters före detta lokal som ligger längs Malmbergsleden. Lokalerna har byggts om för att passa LKAB Fastigheters verksamhet.

Ombyggnationen av lokalerna till kontors- och verkstadslokaler samt omklädningsrum sker i tre etapper.

Den första etappen är klar och resterande två etapper beräknas vara färdigställda under 2019.