Flytt av kulturbyggnader

Under de närmaste åren ska tre fjärdedelar av Malmberget avvecklas. För att bevara värdefulla kulturmiljöer flyttas 30 bostadshus plus ett antal förrådsbyggnader från gruvsamhället till det närbelägna samhället Koskullskulle.

Hus på trailer

Korta fakta

På lastbilstrailer ska trettio kulturhus med sammanlagt 86 lägenheter bli ett gigantiskt flyttlass under två år.

 • Tid för flytt

  Hösten 2016 – hösten 2019
 • Huvudentreprenör

  NYAB
 • Antal byggnader

  30
 • Redan flyttade byggnader

  25 bostadshus och ett antal förrådsbyggnader
 • Inflyttning

  Första inflyttning årsskiftet 2017/2018

Kulturbyggnader flyttas till Koskullskulle

Flytten av husen sker i tre etapper och görs huvudsakligen av två anledningar. Den ena är att LKAB:s kulturbyggnader ska bevaras. Den andra är att kunna erbjuda äldre lägenheter med lägre hyra bland annat till dem som måste flytta på grund av gruvbrytningen i Malmberget. Att bevara husen och återskapa miljön i möjligaste mån är ett krav från länsstyrelsen i Norrbotten. Även i samarbetsavtalet mellan Gällivare kommun och LKAB finns överenskommet att LKAB ska bevara ett antal av kulturbyggnaderna.

Husen placeras i området Solbacken i en sydsluttning i Koskullskulle. Generösa grönytor mellan husen är ett sätt att efterlikna den tidigare miljön kring byggnaderna. Antalet lägenheter i husen är från enfamiljshus till flerfamiljshus för fyra familjer. På gårdarna finns utrymme för trädgårdsland och lekplatser. Ett helt nytt bostadsområde växer fram. Servicebyggnader med tvättstuga ska byggas och området får också parkeringsplatser med motorvärmare.

Husen transporteras på trailer som hela byggnader. En del av husen som ska flyttas är outhyrda och det innebär ett extra tillskott av bostäder. Andra hus har hyresgäster som, om de vill, kan flytta med sitt hus till den nya platsen.

Flytten sker i tre etapper. Den 4 oktober 2016 lastades det första huset på trailern. Under ett par veckor flyttades 14 bostadshus. Det största huset som transporterades de sju kilometerna är 25 meter långt, 12 meter högt, tio meter brett och väger 230 ton. Etapp två av flytten genomfördes under sommaren/hösten 2017. Sommaren 2018 flyttas de resterande fem bostadshusen från Malmberget till Koskullskulle. Samtliga bostäder planeras vara inflyttade sommaren 2019. Nödvändiga reparationer görs i husen men kommer inte att motsvara en standard som nyproducerade bostäder. Därför kan hyresnivåerna hållas lägre i de flyttade husen.

Husen som flyttas är byggda under olika tidsperioder, från 1896 till slutet av 1950-talet.

En sådan här samlad flytt av ett så pass stort antal hus under så kort tid kan ses som något ovanligt och kanske unikt, åtminstone för Sverige.