Flytt av kulturbyggnader

Under de närmaste åren ska tre fjärdedelar av Malmberget avvecklas. För att bevara värdefulla kulturmiljöer flyttas 30 bostadshus plus ett antal förrådsbyggnader från gruvsamhället till det närbelägna samhället Koskullskulle.

Hus på trailer

Korta fakta

På lastbilstrailer ska trettio kulturhus med sammanlagt 86 lägenheter bli ett gigantiskt flyttlass under några år, uppdelat i tre etapper.

 • Tid för flytt

  Hösten 2016 – vintern 2021

 • Huvudentreprenör

  NYAB för flytt av etapp ett och två. MRM Mining AB för flytt av etapp tre.

 • Antal byggnader

  30

 • Inflyttning

  Inflyttning etapp ett vintern 2018. Inflyttning etapp två hösten 2018. Inflyttning etapp tre vintern 2021.

 • Status

  Pågår

Kulturbyggnader flyttas till Koskullskulle

Flytten av husen sker i tre etapper och görs huvudsakligen av två anledningar. Den ena är att LKAB:s kulturbyggnader ska bevaras. Den andra är att kunna erbjuda äldre lägenheter med lägre hyra bland annat till dem som måste flytta på grund av gruvbrytningen i Malmberget. Att bevara husen och återskapa miljön i möjligaste mån är ett krav från länsstyrelsen i Norrbotten. Även i samarbetsavtalet mellan Gällivare kommun och LKAB finns överenskommet att LKAB ska bevara ett antal av kulturbyggnaderna.

Husen placeras i området Solbacken i en sydsluttning i Koskullskulle. Generösa grönytor mellan husen är ett sätt att efterlikna den tidigare miljön kring byggnaderna. Antalet lägenheter i husen varierar från enfamiljshus till flerfamiljshus. På gårdarna finns utrymme för trädgårdsland och lekplatser. Ett helt nytt bostadsområde växer fram. Servicebyggnader med tvättstuga har byggts på området samt parkeringsplatser med motorvärmare.

Husen transporteras på trailer som hela byggnader. En del av husen som ska flyttas är outhyrda och det innebär ett extra tillskott av bostäder. Andra hus har hyresgäster som, om de vill, kan flytta med sitt hus till den nya platsen. Nödvändiga reparationer görs i husen men kommer inte att motsvara en standard som nyproducerade bostäder. Därför kan hyresnivåerna hållas lägre i de flyttade husen. Husen som flyttas är byggda under olika tidsperioder, från 1896 till slutet av 1950-talet.

Flytten sker i tre etapper. Den 4 oktober 2016 lastades det första huset på trailern och under ett par veckor flyttades 14 bostadshus i en första etapp. Det största huset som transporterades de sju kilometerna är 25 meter långt, 12 meter högt, tio meter brett och väger 230 ton. Etapp ett var klar för inflyttning under vintern 2018. Etapp två flyttades sommaren 2017 och var inflyttningsklara under hösten 2018. För de resterande fem kulturbyggnaderna, som var planerade att flyttas under 2018 blev flytten senarelagd eftersom dessa hus fortfarande behövde användas som bostäder där de stod på Puoitakvägen. De resterande fem husen flyttades under sommaren 2019. Efter flytten återstår att utföra renovering, ombyggnationer och tillbyggnader i lägenheterna och husen under 2020 och inflyttning beräknas ske från januari 2021.

En sådan här samlad flytt av ett så pass stort antal hus under så kort tid kan ses som något ovanligt och kanske unikt, åtminstone för Sverige.