Flytt av kulturbyggnader

Under de närmaste åren ska tre fjärdedelar av Malmberget avvecklas. För att bevara värdefulla kulturmiljöer ska byggnader från gruvsamhället flyttas till det närbelägna samhället Koskullskulle.

Hus på trailer

Korta fakta

På lastbilstrailer ska trettio kulturhus med sammanlagt 86 lägenheter bli ett gigantiskt flyttlass under två år.

 • Tid för flytt

  Hösten 2016 – hösten 2018
 • Huvudentreprenör

  NYAB
 • Antal byggnader

  30
 • Redan flyttade byggnader

  14 stycken

Kulturbyggnader flyttas till Koskullskulle

Flytten av husen görs huvudsakligen av två anledningar. Det ena är att LKAB:s kulturbyggnader ska bevaras. Det andra är att kunna erbjuda äldre lägenheter med lägre hyra bland annat till dem som måste flytta på grund av gruvbrytningen i Malmberget. Att bevara husen och återskapa miljön i möjligaste mån är ett krav från länsstyrelsen i Norrbotten. Även i samarbetsavtalet mellan Gällivare kommun och LKAB finns överenskommet att LKAB ska bevara ett antal av kulturhusen.

Byggnaderna placeras i området Solbacken i en sydsluttning i Koskullskulle. Generösa grönytor mellan husen är ett sätt att efterlikna den tidigare miljön kring byggnaderna. Antalet lägenheter i husen är från enfamiljshus till bostäder för fyra familjer. På gårdarna finns utrymme för trädgårdsland och lekplatser. Ett helt nytt bostadsområde växer fram.

Husen fraktas på trailer som hela byggnader. Några av de större husen kan komma att delas under transporten. En del av husen som ska flyttas är outhyrda och det innebär ett extra tillskott av bostäder. Andra hus har hyresgäster som, om de vill, kan flytta med sitt hus till den nya platsen.

Flytten sker i tre etapper. Den fjärde oktober 2016 lastades det första huset på trailern. Under ett par veckor flyttades 14 bostadshus. Det största huset som transporterades de sju kilometerna är 25 meter långt, 12 meter högt, tio meter brett och väger 230 ton. Etapp två av flytten påbörjas i augusti 2017.

En sådan här samlad flytt av ett så pass stort antal hus under så kort tid kan ses som något ovanligt och kanske unikt, åtminstone för Sverige.