Gamla Malmstaskolan

Gamla Malmstaskolan renoveras och byggs om för att anpassas till moderna och ändamålsenliga kontorsutrymmen för verksamheter inom LKAB.

Korta fakta

Tidplan

  • 2022-2023

Projekt

  • Förprojektering, renovering och ombyggnation av den gamla skolbyggnaden med tillhörande utomhusutrymmen för anpassning till kontorsutrymmen. 

Status

  • Pågående