Ny gång- och cykelväg

Då den befintliga gång- och cykelvägen i västra Malmberget hamnar innanför industristängslets dragning 2019 bygger LKAB en ny som ansluter till Malmbergets centrum.

Korta fakta

  • Tidplan

    Sommar - höst 2019

  • Projekt

    Anläggning av ny gång- och cykelväg i västra Malmberget

  • Status

    Utredning och planering pågår

Projektet med att anlägga den nya gång- och cykelvägen påbörjas i augusti och beräknas avslutas i oktober 2019.

Kontaktperson: Emma Grönberg 072-204 16 24