Ny gång- och cykelväg

Då den tidigare gång- och cykelvägen i västra Malmberget hamnade innanför industristängslets dragning 2019 har LKAB byggt en ny som ansluter till Malmbergets centrum.

Korta fakta

  • Tidplan

    Sommar 2019 - 2020

  • Projekt

    Anläggning av ny gång- och cykelväg i västra Malmberget

  • Status

    Avslutat

Projektet med att anlägga den nya gång- och cykelvägen påbörjades i slutet av juli och togs i drift i slutet av november november 2019.

Projektet beräknas färdigställas under 2020 då gång- och cykelvägen asfalteras.

Kontaktperson: Emma Grönberg 072-204 16 24