49 nybyggda villor på Myråsen

Myråsen och Tallbacka har en historia som inte syns på ytan. 2003 - 2005 inleddes samhällsomvandlingen på Elevhemsområdet i Malmberget.

Person skottar jord i sin trädgård.

Korta fakta

Lars-Erik Lindborg arbetade med den nya tomten i kvällssolen, medan familjen ordnade för sommarens aktiviteter. Det var då, sommaren 2010.

 • Byggår

  2009
 • Projekt

  49 Nybyggda villor
 • Tidplan

  Inflyttning 2009-2010
 • Byggherre

  LKAB, fastighetsreglering.
 • Ny adress

  Myråsen, Tallbacka

160 villor i området berördes. Under markytan ligger Fabianmalmen, som idag, 2017, bryts i full skala.

Eftersom ingen kan bo ovanför eller inom säkerhetsavståndet från gruvbrytningen måste hela villaområdet tas bort och människorna flytta. De boende fick under åren kring 2005 erbjudanden från LKAB om inlösen eller flytt av hela hus. Majoriteten valde att sälja till LKAB. Några valde att få sina hus flyttade.

Bland de övriga bildades en intressegrupp som drev de boendes intressen. I början var motsättningarna skarpa. Fastighetspriserna steg under tiden och nya bud lades.

När en ny entreprenadfirma skulle genomföra den fortsatta husflytten sprack några av husen. Då ökade oron. För dem med hus som sprack började en oviss tid. Tio familjer hade flyttat till evakueringsbostäder under en beräknad tid på 6 – 8 veckor. Det blev ett år för vissa.

Med en ny metod genomförde LKAB ett antal husflyttningar på prov. Utfallet blev gott den gången. Husägarna fick ånyo tre alternativ att välja bland; köp, ett nytt likvärdigt typhus eller flytt av hela hus. 7 sålde, 49 valde nya hus och 1 valde att flytta huset. Även den flytten gick bra.

Lösningen på flyttproblemet blev en fastighetsreglering. Villaägarna fick välja mellan två hustyper och LKAB byggde nya hus på Mellanområdet. LKAB bytte sedan fastigheter med villaägarna. Målet var att alla som berördes av förvandlingen i villaidyllen skulle känna sig nöjda, trots det psykiska lidande alla fått utstå. Med en ny anda utvecklades ett samförstånd mellan LKAB och de berörda.

Idag står några flyttade hus och 49 nybyggda villor med uppvuxna trädgårdar på Mellanområdet, medan Elevhemsområdet omvandlas steg för steg. Det tömdes helt 2014. Alla gamla villor är borta och gruvbrytningen fortsätter under jord. Snart stängs även Trädgårdsvägen på Elevhemsområdet för genomfart.