Nedmonterade hus utreds för uppmontering

Fyra sekelskifteshus som stått på Bolagsområdet i Malmberget har sedan tidigare monterats ned och nu utreds möjligheterna till att montera upp husen igen. Beslutet om uppmontering är inte fattat ännu, men en plats har utsetts om beslutet blir positivt.

Bild över det tilltänkte området för uppmontering vid Vassara älv

Korta fakta

  • Projekttid

    Inte fastställt

  • Projekt

    Uppmontering av fyra sekelskifteshus som planeras att designas om till sammanlagt ett femtontal lägenheter

  • Status

    Planering och utredning pågår 

De fyra sekelskifteshusen som hör till LKAB Fastigheters fastighetsbestånd planeras att designas om till sammanlagt ett femtontal lägenheter.

Husen ingår i samarbetsavtalet från 2012 mellan LKAB och Gällivare kommun som anger att dessa hus ska bevaras. Husen monterades ned i väntan på ny plats att monteras upp på.

Nu pågår utredning om husen ska monteras upp igen. Om beslutet blir positivt kommer husen att monteras upp igen på södra sidan om Vassara älv, öster om Karlgrens slakteri.