Spillvattenledning och pumpstation

LKAB arbetar löpande, tillsammans med ledningsägare, för att säkra infrastrukturen. Som en del i detta har ett flertal anläggningsarbeten skett i västra Malmberget.

 • Korta fakta

  Tidplan

  April 2019 - november 2019

 • Projekt

  Anläggning av ny spillvattenledning och pumpstation i västra Malmberget

 • Entreprenör

  Berggren & Bergman

 • Status

  Avslutat

Spillvattenledning och pumpstation

Under 2019 påbörjades anläggandet av en ny spillvattenledning och pumpstation i samarbete med Gällivare Kommun. Den nya ledningen leder undan spillvattnet från hela västra Malmberget. Under sommaren 2020 pågick etapp 2. 

Karta etapp 1 spillvatten.jpg

Bakgrunden till anläggandet är att den tidigare spillvattenledningen hamnade innanför industristängslets dragning 2019.

Arbetet med etapp 1 påbörjades v. 17, 2019. Etapp 2 startade sommar 2019 och hela projektet färdigställdes under sommaren 2020. 

Här kan du läsa mer om arbetet med projektet.

Kontaktperson Andreas Larsson, tel 0970 - 763 01