Spillvattenledning och pumpstation

LKAB arbetar löpande, tillsammans med ledningsägare, för att säkra infrastrukturen. Som en del i detta kommer ett flertal anläggningsarbeten pågå i västra Malmberget i sommar.

 • Korta fakta

  Tidplan

  April 2019 - september 2019

 • Projekt

  Anläggning av ny spillvattenledning och pumpstation i västra Malmberget

 • Entreprenör

  Berggren & Bergman

 • Status

  Pågår

Spillvattenledning och pumpstation

Nu påbörjas anläggandet av en ny spillvattenledning och pumpstation i samarbete med Gällivare Kommun. Den nya ledningen kommer leda undan spillvattnet från hela västra Malmberget.

 

Bakgrunden till anläggandet är att nuvarande spillvattenledning hamnar innanför industristängslets dragning 2019.

Arbetet med etapp 1 påbörjas v. 17. Etapp 2 startar sommar 2019 och hela projektet beräknas färdigställas i september 2019.

Här kan du läsa mer om arbetet med projektet.

Kontaktperson Joel Ahlquist tel 072-719 30 37