Ny väg östra Malmberget

Del av östra länken, som kopplar samman Mellanvägen och Bergmansvägen i östra Malmberget, hamnar innanför industristängslets dragning 2020. LKAB planerar därför att ersätta anslutningen.

Korta fakta

  • Tidplan

    Anläggning vår-höst 2020

  • Projekt

    Anläggning av ny väg i östra Malmberget

  • Status

    Planering och utredning pågår

Planering för att anlägga en ny väg i östra Malmberget har inletts under hösten 2019. Under v.47 utförs geotekniska undersökningar i området som underlag för förprojektering.

Anläggningsarbeten planeras inledas våren 2020.

Kontaktperson: Emma Grönberg 072-204 16 24