Ny väg östra Malmberget

För att säkerställa en fortsatt god och säker kommunikation anlades en ny infart till östra Malmberget under sommaren 2020. Detta då delar av den befintliga östra länken hamnade innanför LKAB:s planerade staketdragning.

Layout1

Korta fakta

  • Tidplan

    Anläggning vår-höst 2020

  • Projekt

    Anläggning av ny väg i östra Malmberget

  • Status

    Avslutat

Den nya infarten kommer att ansluta till Murgatan. Åtgärder för att säkerställa gång- och cykeltrafik samt skidspår kommer också att genomföras genom anläggande av en ny rörbro under den nya bilvägen.

Den nya infarten till östra Malmberget stod färdigställd under 2020.

Kontaktperson: Emma Grönberg 072-204 16 24