Ny dricksvattenreservoar på Repisvaara

Den nuvarande vattenreservoaren – Kaptensreservoaren i Malmberget stängs och kopplas ifrån i slutet av maj 2019 och ersätts istället med två nya vattenreservoarer, en på Södra Mosebacke och en på Repisvaara.

Korta fakta

 • Tidplan

  2016 - maj/juni 2019

 • Projekt

  Anläggning av ny dricksvattenreservoar på Repisvaara

 • Entreprenör

  NYAB

 • Status

  Pågår

Kaptensreservoaren påverkas av avvecklingen av Malmberget och måste därför stängas till förmån för fortsatt gruvbrytning. Projektet med de nya vattenreservoarerna sker i nära samarbete med Gällivare kommun som ersätts för de funktioner som påverkas av gruvbrytningen. 

Projektet med att anlägga de två nya vattenreservoarerna påbörjades redan 2016 med en undersökning av vattenflödena i samhället och hur de kommer att förändras över tid. Vattenförbrukningen i Malmberget kommer att minska för att istället öka i Gällivare då större delen av befolkningen kommer att bo där.

Den nya vattenreservoaren på Repisvaara kopplas in i slutet av maj eller början av juni 2019. 

Här kan du läsa mer om arbetet med projektet.

Kontaktperson Emma Grönberg tel 072-204 16 24