Miljözoner

När ett projekt med rivningar eller flytt av byggnader har avslutats ska LKAB återställa marken i görligaste mån.

Person vattnar blommor.
En miljözon är området närmast staketet.

Mjuk övergång mellan gruva och samhälle

I Kiruna benämns det gruvstadsparker, i Malmberget miljözoner. I båda fallen handlar det om ett parkliknande grönområde som ska utgöra en mjuk buffert mellan det inhägnade industriområdet och den kvarvarande bebyggelsen.

En miljözon är det område som görs i ordning och sås in med gräs. Där skapas det parkliknande området som är tillgängligt för allmänheten.

Ett positivt tillskott

Ambitionen för miljözonerna är att dessa ska upplevas som ett positivt tillskott till den befintliga miljön och att övergången mellan industriområdet och samhället blir mjuk och tilltalande.

För varje etapp som avvecklas följer miljözonen med och är alltså ett flexibelt område. Livslängden för miljözonen styrs av LKAB:s behov av mark för gruvbrytningen. Detaljerna för miljözonerna regleras i de genomförandeavtal som beslutas mellan Gällivare kommun och LKAB.