Attraktiva lägenheter i nya centrum

Juli 6, 2022
Bostadsområde med flerfamiljshus som är under uppbyggnad
Under 2022 färdigställs 375 bostäder på Norra stråket, villor på Jägarområdet och Riksbyggens bostadsrätter på Luossavaara. Inflyttningen sker etappvis.

Sedan 2015 och fram till idag har LKAB flyttat nästan 700 hushåll i LKAB Fastigheters bestånd i Kiruna.

– Det har varit ett intensivt arbete för våra bostadsförmedlare som har haft personlig kontakt med alla för att kunna erbjuda nya bostäder utifrån de behov och önskemål var och en har haft, säger Nina Lundgren, marknadschef på LKAB Fastigheter (på bild).

lkab_fastigheter_personal_140617_0054.jpg

I år har även kulturbyggnaderna 16-mannabostäderna och kvarter 4 färdigställts för uthyrning.
– De hyresgäster som i första hand fått erbjudanden till dessa hus är hyresgäster som berörs av utflyttning i år. Tilldelning av de sista lägenheterna pågår just nu.
Lundgren säger, att det har varit lätt att hyra ut husen då många sett fram emot att flytta till centrumnära bostäder.

– Att lägenheterna dessutom är jättefina har gjort vårt uthyrningsarbete ännu lättare. LKAB har visat att bolaget både kan bryta malm och bygga attraktiva bostadsområden.
Till hösten färdigställs Norra Stråket.

– Våra kvarvarande 20 hyresgäster som måste flytta i år har förtur till Norra Stråket. Det gläder oss att vi kommer kunna lägga ut många lägenheter på vår hemsida för intresseanmälan till bostadssökande som står i vår kö, avslutar Nina Lundgren.