Bolagshotellet i Kiruna färdigbyggt

Februari 5, 2024

Många av oss har sett LKAB:s nya bolagshotell växa fram vid foten av berget Luossavaara. I januari lämnade projektet över till driftorganisationen. Nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda inför inflyttning.

Det nya bolagshotellet på Loussavaara är nu färdigt och förbereds för inflyttning. Foto: John-Erik Olofsson, LKAB.

— Bolagshotellet är fantastiskt fint och det känns som att vi börjar en ny era. Ett nytt, modernt hus på en ny plats, men stadigt grundat i LKAB:s över 130-åriga historia, säger Stefan Hämäläinen, enhetschef för samhällsomvandlingen och ordförande i styrgruppen för projektet.

Eftersom det gamla Bolagshotellet hade ett högt kulturhistoriskt värde, beslutade LKAB:s styrelse att huset skulle flyttas till kulturområdet vid Luossavaara. Efter grundliga undersökningar visade det sig att dokumentationsunderlaget, i relation till byggnadens konstruktion, var bristfällig – vilket innebar att man såg för stora risker med en flytt. I stället påbörjades bygget av ett nytt hus, men i gammal stil.

— Det har varit ett väldigt spännande projekt! Jag har haft förmånen att vara med från start tillsammans med vår byggentreprenör Nåiden, så det är lite nostalgiskt att lämna projektet vidare. Med risk för att vara partisk så tycker jag att Bolagshotellet blir som en kronjuvel, både för Luossavaara-området och för LKAB, säger Sofia Johansson, projektledare för LKAB.

— Jag är både stolt och glad att vi på Nåiden fick förtroendet att bygga LKAB:s bolagshotell. Även om det är ett nytt hus, känns ändå historiens vingslag tydligt, säger Marcus Olovsson, platschef på Nåiden.

Huset påminner om det gamla Bolagshotellet till det yttre, med klargul fasad, fjällpanel och rött tak. Självklart är det modern standard invändigt, i övernattningsrum, matsal och konferensrum. Byggnaden ligger på en höjd med utsikt mot fjällvärlden och LKAB:s gruva och kommer att omgärdas av grusgångar, gräsmatta, träd och buskar. I omedelbar närhet ligger två andra anrika byggnader, nämligen Ingenjörsvillan och Hjalmar Lundbohmsgården, som båda flyttats till området från sina tidigare placeringar.

— Nu förbereder vi för inflyttning, med möbler, lampor, tv till övernattningsrummen och teknik till konferensrummet. Vi återanvänder så mycket som möjligt, men kompletterar med nyinköp där så behövs. Bolagshotellet kommer primärt att nyttjas av styrelsen och koncernledningen med gäster, säger Eva Selin, LKAB:s avdelningschef för gästmottagande och besök.

Bolagshotellet ligger nära både Hjalmar Lundbohmsgården och Ingenjörsvillan. Foto: John-Erik Olofsson, LKAB.