Avtal om ersättning tryggar framtiden för fjärrvärmen i Kiruna

Mars 20, 2018

LKAB och Tekniska Verken i Kiruna är överens om ersättning av fjärrvärmeanläggningarna i de påverkade områdena inom Gruvstadspark 2. Ersättningen uppgår till 148 miljoner kronor vilket motsvarar nyproduktionspris för att bygga upp ett nytt motsvarande fjärrvärmenät i nya Kiruna.

Ersättningen delas upp så att LKAB ersätter den fysiska fjärrvärmeanläggningen med kulvertar, pannor, ventiler med mera. Utöver det ersätter LKAB den beräknade ekonomiska påverkan som Tekniska Verken får genom avvecklingen av fastigheterna som ingår i Gruvstadspark 2.

– Det här avtalet är en viktig pusselbit i samhällsomvandlingen. Det står i det övergripande gruvstadsparksavtalet att innan nya detaljplaner för den andra delen i gruvstadsparken kan antas ska LKAB:s ersättningsskyldighet för fjärrvärmeanläggningar vara fastställd i särskilt avtal, nu är vi i mål med det, säger Joakim Björnström, chef för samhällsomvandlingen i Kiruna, LKAB.

Nyproducerade byggnader är mer energieffektiva än de byggnader som ersätts, avtalet tar därmed höjd för eventuell ekonomisk påverkan för Tekniska Verken. Det vill säga att LKAB ersätter skillnaden mellan förlorade intäkter, som de minskade volymerna fjärrvärme kan innebära och tillskottet som de nyproducerade byggnaderna genererar.

– Vi har säkrat framtiden för fjärrvärmenätet i Kiruna och det här är något som alla vinner på. Det är viktigt att bygga upp ett samhälle som är miljösmart och där ska vi vara en del i utvecklingen av nya Kiruna, säger Jan Fjordell, vd för Tekniska Verken.

Tekniska Verken har som ambition att kunna erbjuda Sveriges billigaste fjärrvärme och parallellt pågår ett arbete tillsammans med LKAB där syftet är att ta nästa steg mot ett gemensamt energisystem.

– Med avtalet tryggar vi värmeverkets framtid flera år framåt och möjliggör även framtida sänkningar av taxan, säger Lars Törnman, styrelseordförande för Tekniska Verken.