Befintlig E10 genom Kiruna fortsatt säker

September 10, 2018
vägskylt

Trafikverket och LKAB har genomfört ytterligare undersökningar av befintlig E10 med anledning av sättningen som upptäcktes i slutet av juni.

LKAB genomförde borrning nedanför Bolagshotellet i somras för att undersöka berggrunden i läget där en sättning uppstått på vägen. Trafikverket har samtidigt utfört tätare mätning i området. Senaste undersökningen genomfördes i slutet av augusti och visar inte på någon förändring utöver det normala.

– Vi anpassar hela tiden kontrollåtgärderna så att vi alltid kan göra välgrundade bedömningar av vilken påverkan som sker på grund av gruvverksamheten, säger Patricia Boeg-Jensen, ansvarig för avvecklingsområden, LKAB samhällsomvandling.

– Prognoserna har inte ändrats och det är inte aktuellt med en tidigare stängning av vägen än beräknat, det vill säga hösten 2019 när etapp 1 av ny E10 öppnar upp. Så länge vägen är öppen är den säker att köra på. Både Trafikverket och LKAB genomför undersökningar regelbundet av vägen för att hålla koll på eventuella förändringar, säger Simon Lövgren, projektledare på Trafikverket.

Stödmuren intill gång- och cykelporten som är belägen nedanför gamla stadshuset, bedöms ha påverkats av sättningen. Därför har stödmuren fått sänkas av säkerhetsskäl för att undvika eventuellt ras.